Het atelier

restaurator

Sinds 1968 restaureren en conserveren wij schilderijen en muurschilderingen. Vanaf 1974 tot heden zijn wij zelfstandig restauratoren  en vallen onder de naam De Manenstegell Verheij. Andre Verheij staat als schilderijen restaurator geregistreerd sinds 1993 bij het onafhankelijke  Restauratoren Register Nederland. R.R. 

 

Geschiedenis

In 1968 tot 1974 is André in dienstverband als startend restaurator begonnen. Daarna heeft hij een eigen atelier gezocht en verder gegaan als zelfstandig restaurator. Het atelier was  gevestigd op de Looërmark te Bathmen. Daarnaast hadden de restauratoren een tweede atelier in de Maansteeg welke in het historische Bergkwartier van Deventer was gelegen. Uit historisch oogpunt en met respect en met een knipoog naar de vroege middeleeuwen, is de naam Manenstegell toegevoegd.

In 2008 is het atelier in Deventer opgeheven en zijn verhuisd naar het oude atelier in Bathmen. Deze is gemoderniseerd, beveiligd en voldoet aan alle eisen van de huidige tijd. De opdrachten worden uitgevoerd in goede klimatologische omstandigheden ( milieu).

De Manenstegell heeft tijdens de Restauratie beurs te Leipzig in 2004 voor het restaureren van schilderijen en muurschilderingen de Europese Restauratie I.B.B. prijs ontvangen. Hij is lid geweest van I.I.C. Nederland, I.I.C. International en het vroegere VeRes. Eveneens lid geweest van de Vereniging Museum Restaurateurs en Technici tot 1976, ontbinding verenigingen.

 

 

 

Visie

Opvattingen over restaureren zijn vaak aan veranderingen onderhevig. De architect Wijma uit Velp zei ooit eens tijdens een opening: ”Wij hebben deze kerk naar eer en geweten gerestaureerd met behulp van de huidige opvatting en toepassing van materialen uit deze tijd. Na ons zullen naar alle waarschijnlijkheid diverse restauratoren het huidige materiaalgebruik en de manier van restaureren veroordelen. Zij zullen echter ook weer na verloop van tijd bekritiseerd worden”. Iedere overschatting in de restauratie is een onderschatting. Om die reden verkiezen wij conserveren boven restaureren. Openheid en overleg zijn derhalve onderdeel van ons atelier. In ons werk wordt met veel zorg en respect omgegaan met het object. Dit vraagt van een restaurator geduld, ervaring, kennis en een groot verantwoordelijkheids gevoel. Te vaak wordt in ateliers vertrouwd op hetgeen wat men met het blote oog ziet. Restaureren en conserveren is een complexe zaak. Elke restauratie is bijzonder en een standaard oplossing voor een probleem bestaat niet. Met het bundelen van kennis en jarenlange ervaring kan men tot een goed resultaat komen. Als het nodig is wordt met diverse instanties overleg gepleegd; Deze zijn o.a. Instituut Collectie Nederland, andere deskundigen binnen de culturele historische organisaties en buitenlandse laboratoria.

Specialisatie

Afbeelding: klimatologische opslag

 

 • Fotograferen/ documenteren
 • Reinigen
 • Preventief conserveren
 • Vernis afnemen
 • Scheuren lassen
 • Facing (planeren)
 • Striplining (randdoublering)
 • Doubleren (nieuw dubbel  steunweefsel )
 • Cupping behandelen (opstaande verfschollen)
 • Schimmels bestrijden
 • Blokkering aan panelen ongedaan maken
 • Gamma stralen

COPYRIGHT © 2012 Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden

Ontwerp: NiceDesign.nl